Select Page

Mjesec: Juli 2016.

“Whiskey Tango Foxtrot” i tradicija američkih ratnih komedija

Rastuće nezadovoljstvo vojnom tematikom u američkoj javnosti, koje je dobilo naročit odjek zahvaljujući internetu, učinilo je snimanje ratnih filmova ogromnim izazovom za producente i reditelje. Svaka rečenica i svaki kadar istovremeno su opterećeni sve nametljivijom (i veoma licemernom) političkom korektnošću, kao i tradicionalnim holivudskim smernicama koje insistiraju na jasnom profilisanju američke strane u konfliktu kao “dobrih momaka”.

Pročitaj više