Select Page

Autor: Stojan Stamenić

Kosmički valcer Stenlija Kjubrika

Sa jedne strane je bila vizija budućnosti koja je apsolutno i jedino mogla biti produkt Kjubrikove iščašene mašte. Do tada nezamislivi svemirski brodovi kao lađe za otuđenog čovjeka ka onom boljem, iz budućnosti… A sa druge strane – topli, mekani, pompezni bečki valceri iz 19 vijeka!

Pročitaj više

Morikoneov zvižduk za oproštaj Serđa Leonea

“Želim da ta muzika zvuči kao realan zvižduk djeteta. I da odzvanja kroz decenije, kroz cijeli život tog grešnika i promašenog tipa” – tako je Franko Arkali, jedan od scenarista filma ,,Bilo jednom u Americi“ (,,Once Upon a Time in America“), objašnjavao Eniju Morikoneu kakvu muziku želi za glavnu temu filma.

Pročitaj više